ร้านแว่นตา ศูนย์เลนส์ Progressive OPTIC INTANEER กรอบแว่นตา Original ของแท้ทุกตัว ID Line : opticintaneer

H O M E

C E R T I F I C A T E

ก ร อ บ แ ว่ น ต า

ร า ค า เ ล น ส์ แ ว่ น ต า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

แ ผ น ที่ ร้ า น

CERTIFICATE

TOP EXPERT 2020 PROGRESSIVE
มั่นใจได้คุณภาพระดับ TOP AWARD ESSILOR EYECARE PROFESSIONAL SHOP

TOP ACHIEVER 2019 สำหรับ Progressive By ESSILOR EYECARE PROFESSIONAL

Certificate วิธีการวัดสายตาขั้นสูง สำหรับ Progressive By ZEISS Germany

Certificate Progressive เฉพาะทาง Optician วิชาชีพ By HOYA

Certificate Advance Progressive Lens By Essilor

Certificate วิธีการวัดสายตาขั้นสูง B.I.G. VISION สำหรับ Progressive By RODENSTOCK Germany

มั่นใจไดักับคุณภาพการตรวจวัดสายตาระดับวิชาชีพ
ได้รับคะแนนสูงสุดประจำรุ่น HOYA ACADEMY FRONTLINE PROGRAME (อีกแระ)มั่นใจไดักับคุณภาพการตรวจวัดสายตาระดับวิชาชีพ
ได้รับคะแนนสูงสุดประจำรุ่น HOYA ACADEMY PROGRESSIVE PROGRAM


Show room