ร้านแว่นตา ศูนย์เลนส์ Progressive OPTIC INTANEER กรอบแว่นตา Original ของแท้ทุกตัว

H O M E

C E R T I F I C A T E

ก ร อ บ แ ว่ น ต า

ร า ค า เ ล น ส์ แ ว่ น ต า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

แ ผ น ที่ ร้ า น

Contact Us : ติดต่อเรา

CONTACT US (แผนที่ร้านแว่นตา)

ติดต่อ OPTIC INTANEER (ADELS OPTIC) at CP TOWER3 อาคาร A ชั้น 1 อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไท

เนตร 082-915-6545, ช่างธิ 082-915-4565 ยินดีรับสาย หรือ E-Mail Address : Sirinate18@yahoo.com หรือ ทาง LINE ก็ได้นะครับ
เปิดทำการ พฤหัส ถึง อังคาร (หยุดทุกวันพุธ) เวลา 12.30 - 19.00
สถานที่จอดรถ CP TOWER3 อาคารB มี 7 ชั้น ครับ


เส้นทางที่ 1 กรณีมา รถส่วนตัว ช่วง เสาร์- อาทิตย์ (แนะนำมาหลัง 15.00 ที่จอดรถสะดวกครับ)
1. กรณีมา ก่อน15.00 นำรถส่วนตัวไปจอดที่ ตึกพญาไทพลาซ่า อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเลยครับ (ค่าจอดรถทางร้านออกให้ครับ เฉพาะกรณีมีการซื้อสินค้านะครับ) แล้วเดินมา CP TOWER3 ตึก A นะครับ อยู่ชั้น 1 (เดินระยะทาง 200m ได้ครับ)

2. กรณีมา หลัง15.00 นำรถส่วนตัวไปจอดที่อาคาร CP TOWER3 ( ตึกB อาคารจอดรถ 7 ชั้น ) อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเลยครับ เป็นที่ติวหนังสือเด็กครับ สังเกตว่าหน้าตึกก่อนทางเข้าจะมี 7Eleven เสียค่าจอดรถ 3 ชมแรก 20B ชั่วโมงต่อไปชมละ 10B(ค่าจอดรถทางร้านออกให้ครับ เฉพาะกรณีมีการซื้อสินค้านะครับ) จอดรถตึก B แล้วเดินมาตึก A นะครับ อยู่ชั้น 1เส้นทางที่ 2 กรณีมา รถส่วนตัว ช่วง จันทร์ - ศุกร์ (ทีจอดรถสะดวกทุกเวลาครับ)
นำรถส่วนตัวไปจอดที่อาคาร CP TOWER3 ( ตึกB อาคารจอดรถ 7 ชั้น ) อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเลยครับ เป็นที่ติวหนังสือเด็กครับ สังเกตว่าหน้าตึกก่อนทางเข้าจะมี 7Eleven เสียค่าจอดรถ 3 ชมแรก 20B ชั่วโมงต่อไปชมละ 10B(ค่าจอดรถทางร้านออกให้ครับ เฉพาะกรณีมีการซื้อสินค้านะครับ) จอดรถตึก B แล้วเดินมาตึก A นะครับ อยู่ชั้น 1


ภาพด้านหน้าทางเข้าตึก CP TOWER3 (พญาไท)

ภาพลานจอดรถ 7ชั้น CP TOWER3 (พญาไท) อาคาร B สะดวกครับ จอดแนวขวางก็ได้นะครับ

ภาพ CP TOWER3(พญาไท) ทางเข้า อาคาร A ร้านอยู่ตึกนี้ครับ ชั้น 1 อยู่ติด CP KITCHEN เลยครับ

อยู่ติด BTS พญาไทเลยครับ ลงมาเข้าตึกได้เลยครับ CP TOWER3(พญาไท) ทางเข้า อาคาร A สะดวกมากครับ

ใบประกอบวิชาชีพ Progressive เฉพาะทาง

ใบประกอบวิชาชีพ Optician เฉพาะทาง
CONTACT US