ร้านแว่นตา ศูนย์เลนส์ Progressive OPTIC INTANEER กรอบแว่นตา Original ของแท้ทุกตัว

H O M E

C E R T I F I C A T E

ก ร อ บ แ ว่ น ต า

ร า ค า เ ล น ส์ แ ว่ น ต า

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

แ ผ น ที่ ร้ า น

ร้านแว่นตา OPTIC INTANEER กรอบแว่นตา Original ของแท้ทุกตัว เชิญคลิกตาม LOGO ได้เลยครับ

สินค้าแนะนำของแท้ Original ครับ

BOLON Design Italy BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)


BOLON BJ7010 B90 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 50-21-145 เลนส์สูง46 กว้างจากซ้าย-ขวา132 mm
ราคา 5,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,850 baht(NEW)


BOLON BJ7056 B20 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 51-20-145 เลนส์สูง48 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,850 baht(NEW)


BOLON BJ7056 B15 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 51-20-145 เลนส์สูง48 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,850 baht(NEW)


BOLON BJ3016B70 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 49-19-145 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา135 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


BOLON BJ3016B20 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 49-19-145 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา135 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


BOLON BJ5009 B10 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 50-19-155 เลนส์สูง46 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,000 baht(NEW)


BOLON BJ5009 B20 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 50-19-155 เลนส์สูง46 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,000 baht(NEW)


BOLON BJ5011 B91 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 50-20-145 เลนส์สูง46 กว้างจากซ้าย-ขวา139 mm
ราคา 5,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,000 baht(NEW)


BOLON BJ7031 B30 คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 50-20-145 เลนส์สูง46 กว้างจากซ้าย-ขวา134 mm
ราคา 5,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,000 baht(NEW)

MONOQOOL MADE IN DENMARK NEW!

สินค้าแนะนำของแท้ Original ครับ

MONOQOOL MADE IN DENMARK

MONOQOOL MADE IN DENMARK

MONOQOOL MADE IN DENMARK

MONOQOOL MADE IN DENMARK

MONOQOOL MADE IN DENMARK

MONOQOOL MADE IN DENMARK

MOLESKINE BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)


MOLESKINE MO1108U70 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 48-19-148 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา128 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,200 baht(NEW)


MOLESKINE MO1103U31 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 50-17-145 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา130 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,200 baht(NEW)


MOLESKINE MO1108U01 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 48-19-148 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา125 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,200 baht(NEW)


MOLESKINE MO1108U31 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 48-19-148 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา128 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,200 baht(NEW)


MOLESKINE MO1108U30 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 48-19-148 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา128 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,200 baht(NEW)


MOLESKINE MO2103U00 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 51-18-148 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา132 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,500 baht(NEW)


MOLESKINE MO2103U10 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 51-18-148 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา132 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,500 baht(NEW)


MOLESKINE MO2104U11 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 47-20-148 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา126 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,500 baht(NEW)


MOLESKINE MO2104U13 Hypoallergenic คุณภาพBrandName เบามาก สัดส่วน 47-20-148 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา126 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,500 baht(NEW)

RAYBAN BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)
Rayban RB7102D2012 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 56-16-140 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7102D5670 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 56-16-140 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7094D5627 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-16-140 เลนส์สูง37 กว้างจากซ้าย-ขวา133 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7094D2000 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-16-140 เลนส์สูง37 กว้างจากซ้าย-ขวา133 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7102D2000 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 56-16-140 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB5319D2477 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-16-145 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา131 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7093D2012 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 54-18-140 เลนส์สูง42 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7104D5672 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง42 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7104D5673 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง42 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban 5315D2477 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-17-145 เลนส์สูง37 กว้างจากซ้าย-ขวา132 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB5315D5211 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-17-145 เลนส์สูง37 กว้างจากซ้าย-ขวา132 mm
ราคา 4,750 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7075F5364 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-20-145 เลนส์สูง45 กว้างจากซ้าย-ขวา129 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Rayban RB7075F5365 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-20-145 เลนส์สูง45 กว้างจากซ้าย-ขวา129 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Rayban RB63562875 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 50-18-145 เลนส์สูง39 กว้างจากซ้าย-ขวา130 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Rayban RB63562861 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 50-18-145 เลนส์สูง39 กว้างจากซ้าย-ขวา130 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Rayban RB5315D 2000 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-17-145 เลนส์สูง37 กว้างจากซ้าย-ขวา132 mm
ราคา 3,900 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht(NEW)


Rayban RB7046F5485 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-18-150 เลนส์สูง46 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(SOLD)


Rayban RB7046F5365 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-18-150 เลนส์สูง46 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(SOLD)


Rayban RB7046F5364 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-18-150 เลนส์สูง46 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(SOLD)


Rayban RB5290D 2000 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-16-145 เลนส์สูง กว้างจากซ้าย-ขวา mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


Rayban RB6291 2784 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 52-19-145 เลนส์สูง กว้างจากซ้าย-ขวา mm
ราคา 8,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB6260D2501 คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-17-145 เลนส์สูง 29 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB51542077 คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-21-140 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 8,200 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB5206F5372 คุณภาพBrandName สัดส่วน 54-18-145 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา 7,750 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB3016W0366 เขียวเรแบนขอบน้ำตาล คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-21-135 เลนส์สูง 41 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา 9,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB3016W0365 เขียวเรแบนขอบดำ คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-21-135 เลนส์สูง 41 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา 9,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(SOLD)


Rayban RB3025L0205 เขียวเรแบนขอบทอง คุณภาพBrandName สัดส่วน 58-14-130 เลนส์สูง 49 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา 8,600 บาท PromotionลดราคาเหลือCall baht(SOLD)


Rayban RB5228F5405 ขาสปริง คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง 35 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB70255418 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-17-145 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 139 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


Rayban RB5306D2477 เบาครับ คุณภาพBrandName สัดส่วน 54-17-135 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 136 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


Rayban RB5292D2477 ขาสปริง คุณภาพBrandName สัดส่วน 54-17-135 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB51692034 ขาสปริง คุณภาพBrandName สัดส่วน 54-16-140 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 130 mm
ราคา 7,750 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB5290D5172 คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-16-145 เลนส์สูง 36 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB5320D5425 ขาสปริง คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-16-145 เลนส์สูง 35 กว้างจากซ้าย-ขวา 140 mm
ราคา 6,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB5206F2034 คุณภาพBrandName สัดส่วน 54-18-145 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 7,750 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB5269F2000 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-17-145 เลนส์สูง กว้างจากซ้าย-ขวา mm
ราคา 8,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD OUT)


Rayban RB5314D2475 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 54-17-145 เลนส์สูง32 กว้างจากซ้าย-ขวา133 mm
ราคา 4,750 บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD!)


Rayban RB3025 001/33 น้ำตาล คุณภาพBrandName สัดส่วน 58-14-130 เลนส์สูง 49 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(SOLD)


Rayban RB3025 019/Z2 ปรอทน้ำตาลชมพู คุณภาพBrandName สัดส่วน 58-14-130 เลนส์สูง 49 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ Callbaht(SOLD)


Rayban RB3025 001/3E ปรอทน้ำตาลชมพู คุณภาพBrandName สัดส่วน 58-14-130 เลนส์สูง 49 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(SOLD)

LEE COOPER BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)LEE COOPER FM7053C1M เบาโครต สัดส่วน 50-21-145 เลนส์สูง 45 กว้างจากซ้าย-ขวา 128 mm
ราคา 5,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,500 baht(NEW)25/03/17


LEE COOPER FM7053C1M2 เบาโครต สัดส่วน 50-21-145 เลนส์สูง 45 กว้างจากซ้าย-ขวา 128 mm
ราคา 5,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,500 baht(NEW)25/03/17


LEE COOPER FU1728C1M เบาโครต Super Flex Ultem สัดส่วน 49-18-140 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา 5,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,500 baht(NEW)25/03/17


LEE COOPER LCT406C3MWN Titanium เบาโครต สัดส่วน 54-18-140 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา 5,190 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,600 baht(NEW)20/11/16


LEE COOPER FP0276C1 สีดำเงา คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-21-140 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 129 ขาสปริง
ราคา 4,400 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,000 baht(NEW)


LEE COOPER FP0276C3W1 สีกระเงา คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-21-140 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 129 ขาสปริง
ราคา 4,400 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,000 baht(NEW)


LEE COOPER FP0316C3W0G สีดำเขียวเงา คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-38-140 เลนส์สูง 35 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 ขาสปริง
ราคา 4,400 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,000 baht(NEW)


LEE COOPER LCP6001C1RD คุณภาพBrandName สัดส่วน 51-16-143 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 132 mm
ราคา 3,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(NEW)


LEE COOPER LC8102C4 คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-16-135 เลนส์สูง 26 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(NEW)


LEE COOPER LCP8150C1CY Acetate คุณภาพBrandName สัดส่วน 52-17-140 เลนส์สูง 29 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 3,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(หมด)


LEE COOPER LCF8178 C1M เนื้อStainless คุณภาพBrandName สัดส่วน 57-16-140 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,600 baht((หมด))


LEE COOPER LCF8178 C3GR เนื้อStainless คุณภาพBrandName สัดส่วน 57-16-140 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,600 baht((หมด))


LEE COOPER LCP6002C1GR คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-16-140 เลนส์สูง 36 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht((หมด))


LEE COOPER LCP0069C1MGR เนื้อTR90 คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-18-138 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 3,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht((หมด))


LEE COOPER LCP0060C1MWH เนื้อTR90 คุณภาพBrandName สัดส่วน 52-17-138 เลนส์สูง 35 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา 3,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,400 baht((หมด))


LEE COOPER LCP8150C1RD คุณภาพBrandName สัดส่วน 52-17-140 เลนส์สูง 36 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา 3,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(หมด)


LEE COOPER LCP6002C1 คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-16-140 เลนส์สูง 36 กว้างจากซ้าย-ขวา 136 mm
ราคา 3,800 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(หมด)


LEE COOPER LC8139C1M คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(Sold Out)


LEE COOPER LCP1077C1MRD คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-16-140 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1075C1OR คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-16-140 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCF8178C3M Stainlessเบาโครต สัดส่วน 57-16-140 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,600 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCT608C1MGR Titanium เบาโครต สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 138 mm
ราคา 4,590 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,200 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCT612C1MRD Titanium เบาโครต สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 141 mm
ราคา 5,590 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(หมด)


LEE COOPER LCF8177C3GR Stainlessเบาโครต สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,600 baht(หมด)


LEE COOPER LCF8177C3M Stainlessเบาโครต สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,600 baht(หมด)


LEE COOPER LCF8177C1M Stainlessเบาโครต สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,600 baht(หมด)


LEE COOPER LCT612C3BR Titanium เบาโครต สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 141 mm
ราคา 5,590 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP0034C1MWH TR90เบาโครต สัดส่วน 52-16-138 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา 3,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP0053C9MPU TR90เบาโครต สัดส่วน 51-19-138 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา 3,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP0053C2MBR TR90เบาโครต สัดส่วน 51-19-138 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา 3,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1077C1MGR คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-16-140 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1075C1PK คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-16-140 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1077C1MGN3 คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-16-140 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1073C1OR คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1073C1PK คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD OUT)


LEE COOPER LCP1073C1GN3 คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1076C1MOR คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-15-140 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD OUT)


LEE COOPER LCP1076C1MGR คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-15-140 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1076C1MGN คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-15-140 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1076C1MRD คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-15-140 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD!)


LEE COOPER LCP1076C10MBL2 คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-15-140 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD OUT)


LEE COOPER LCP1076C1MGN3 คุณภาพBrandName สัดส่วน 53-15-140 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3,690 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,380 baht(SOLD OUT)

LEVI'S BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)


Levi's LS03049C01 เบาโคตร สัดส่วน 54-17-145 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา140 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03044C01S เบาโคตร สัดส่วน 53-15-145 เลนส์สูง30 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03044C06S เบาโคตร สัดส่วน 53-15-145 เลนส์สูง30 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03050C03 เบาโคตร สัดส่วน 51-18-145 เลนส์สูง42 กว้างจากซ้าย-ขวา133 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03043C02 เบาโคตร สัดส่วน 53-14-145 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03043C06 เบาโคตร สัดส่วน 53-14-145 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03043C07 เบาโคตร สัดส่วน 53-14-145 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03045C04 เบาโคตร สัดส่วน 49-18-145 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา134 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03045C02 เบาโคตร สัดส่วน 49-18-145 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา134 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03050C02 เบาโคตร สัดส่วน 51-18-145 เลนส์สูง42 กว้างจากซ้าย-ขวา133 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03050C01 V สัดส่วน 51-18-145 เลนส์สูง42 กว้างจากซ้าย-ขวา133 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03050C04 เบาโคตร สัดส่วน 51-18-145 เลนส์สูง42 กว้างจากซ้าย-ขวา133 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03045C03 เบาโคตร สัดส่วน 49-18-145 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา134 mm
ราคา 5,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS03023C05 เบาโคตร สัดส่วน 54-15-140 เลนส์สูง32 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(NEW)


Levi's LS50250C01 ขาสปริง สัดส่วน 55-17-135 เลนส์สูง31 กว้างจากซ้าย-ขวา137 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(sold)


Levi's LS06408ZC02 สัดส่วน 53-14-140 เลนส์สูง33 กว้างจากซ้าย-ขวา131 mm
ราคา 7,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,900 baht(sold)


Levi's LS50223ZC03S สัดส่วน 48-17-135 เลนส์สูง28 กว้างจากซ้าย-ขวา118 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS03024C05 สัดส่วน 49-16-140 เลนส์สูง37 กว้างจากซ้าย-ขวา127 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT))


Levi's LS03023C06 สัดส่วน 54-15-140 เลนส์สูง32 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT))


Levi's LS03022C01 สัดส่วน 53-15-140 เลนส์สูง36 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT))


Levi's LS50250C02 ขาสปริง สัดส่วน 55-17-135 เลนส์สูง31 กว้างจากซ้าย-ขวา137 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS50249C02 ขาสปริง สัดส่วน 54-16-140 เลนส์สูง31 กว้างจากซ้าย-ขวา130 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT))


Levi's LS05209C02 สัดส่วน 55-16-140 เลนส์สูง32 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT))


Levi's LS05212C01 สัดส่วน 55-16-140 เลนส์สูง35 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT))


Levi's LS05130C3 เบาครับ สัดส่วน 54-18-140 เลนส์สูง29 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT))


Levi's LS96063C2A เบาครับ สัดส่วน 52-18-145 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 131mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT))


Levi's LS05156C2 เบาครับ สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 35 กว้างจากซ้าย-ขวา 140mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS50159C3 ขาสปริง สัดส่วน 51-17-135 เลนส์สูง28 กว้างจากซ้าย-ขวา130 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS05137C1 เบาครับ สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง29 กว้างจากซ้าย-ขวา138 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS50163C2BLK ขาสปริง สัดส่วน 53-18-140 เลนส์สูง30 กว้างจากซ้าย-ขวา130 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS050159C01BLKBDN เบาครับ สัดส่วน 55-16-140 เลนส์สูง34 กว้างจากซ้าย-ขวา131 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS50162C01BLK เบาครับ สัดส่วน 53-18-140 เลนส์สูง29 กว้างจากซ้าย-ขวา134 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS5016253C3 เบาครับ สัดส่วน 53-18-140 เลนส์สูง29 กว้างจากซ้าย-ขวา134 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS05160C1 เบาครับ สัดส่วน 55-15-140 เลนส์สูง33 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS05160C2 เบาครับ สัดส่วน 55-15-140 เลนส์สูง33 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS05159C3 เบาครับ สัดส่วน 55-16-140 เลนส์สูง34 กว้างจากซ้าย-ขวา131 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS96069C2 เบาครับ สัดส่วน 50-18-145 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา131 mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS60051C2 เบาครับ สัดส่วน 51-16-135 เลนส์สูง กว้างจากซ้าย-ขวา mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS60057C1 เบาครับ สัดส่วน 52-18-135 เลนส์สูง กว้างจากซ้าย-ขวา mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS06208C1 เบาครับ สัดส่วน 54-16-140 เลนส์สูง กว้างจากซ้าย-ขวา mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS06204C1 เบาครับ สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง กว้างจากซ้าย-ขวา mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS05161C03BRN เบาครับ สัดส่วน 54-15-145 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 130mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS06197C1 เบาครับ สัดส่วน 49-19-145 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 130mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS06155C1 เบาครับ สัดส่วน53-17-140 เลนส์สูง35 กว้างจากซ้าย-ขวา 139mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS06155C3 เบาครับ สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง35 กว้างจากซ้าย-ขวา 141mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS96063Z เบาครับ สัดส่วน 52-18-145 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 131mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS96062Z เบาครับ สัดส่วน49-19-145 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา 128mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS96069 เบาครับ สัดส่วน 50-18-145 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา 131mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS6194C1 เบาครับ สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 33 กว้างจากซ้าย-ขวา 138mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS97009C1 Titanium เบาครับ สัดส่วน 50-18-140 เลนส์สูง 36 กว้างจากซ้าย-ขวา 130mm
ราคา 6,300 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,400 baht(SOLD OUT!)


Levi's LS97009C2 Titanium เบาครับ สัดส่วน 50-18-140 เลนส์สูง 36 กว้างจากซ้าย-ขวา 130mm
ราคา 6,300 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,400 baht(SOLD OUT)


Levi's LS6193C1 เบาครับ สัดส่วน 55-18-145 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 144mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT!)


Levi's LS60055C2 เบาครับ สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 133mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS60055C3 เบาครับ สัดส่วน 53-17-140 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 133mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS6198C1 เบาครับ สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 131mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS05156C3 เบาครับ สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 35 กว้างจากซ้าย-ขวา 140mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT)


Levi's LS06194C2 เบาครับ สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 33 กว้างจากซ้าย-ขวา 138mm
ราคา 5,580 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,900 baht(SOLD OUT!)

Oakley BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)


Oakley OX32170353 ขาสปริง สัดส่วน 53-17-138 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX32180352 ขาสปริง สัดส่วน 52-18-138 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX51130156 Titanium ขาสปริง สัดส่วน 56-18-135 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX51130254 Titanium ขาสปริง สัดส่วน 54-18-135 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX51210353 Titanium ขาสปริง สัดส่วน 53-16-139 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 130 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX50400253 Titanium ขาสปริง สัดส่วน 53-17-138 เลนส์สูง 29 กว้างจากซ้าย-ขวา 130 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX80450153 คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 53-18-140 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX80450653 คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 53-18-140 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX80450753 คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 53-18-140 เลนส์สูง 31 กว้างจากซ้าย-ขวา 134 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX80660855 คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 55-19-137 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX80710154 สีดำ คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 138 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)


Oakley OX80710354 สีเทา คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 138 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(sold)


Oakley OX31440153 คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 53-19-137 เลนส์สูง 29 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(sold)


Oakley OX31440253 คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 53-19-137 เลนส์สูง 29 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(sold)


Oakley OX51130354 Titanium คุณภาพ เบามาก สัดส่วน 54-18-135 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ Call baht(NEW)

Plasta Human BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)


Plasta Human PH016 86 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 51-17-140 เลนส์สูง 30 กว้างจากซ้าย-ขวา 127 mm
ราคา 3600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(NEW)


Plasta Human PH015 CBRD เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(NEW)


Plasta Human PH015 BRO เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 55-17-140 เลนส์สูง 34 กว้างจากซ้าย-ขวา 135 mm
ราคา 3600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(NEW)


Plasta Human PH006 PUW เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 50-21-140 เลนส์สูง 41 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 3600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,500 baht(NEW)


Plasta Human PB024C21 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 50-19-140 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,800 baht(NEW)


Plasta Human PB018 C06 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 50-19-140 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,800 baht(NEW)


Plasta Human PB018 C01 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 50-19-140 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,800 baht(NEW)


Plasta Human PB030C41 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 50-19-140 เลนส์สูง 37 กว้างจากซ้าย-ขวา 137 mm
ราคา 3600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 2,800 baht(NEW)

RODENSTOCK BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)


RODENSTOCK ROCCO RR409 คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 49-20-145 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 130 mm
ราคา 5,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,500 baht(NEW)


RODENSTOCK ROCCO RR415 คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 49-18-140 เลนส์สูง 43 กว้างจากซ้าย-ขวา 129 mm
ราคา 5,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,500 baht(NEW)


RODENSTOCK ROCCO RR420 คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 53-20-145 เลนส์สูง 40 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 5,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 3,500 baht(NEW)


RODENSTOCK R2239A Titanium GP คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 55-16-145 เลนส์สูง 33 กว้างจากซ้าย-ขวา 140 mm
ราคา 9,300 บาท Promotionลดราคาเหลือ 6,500 baht(NEW)


RODENSTOCK R2242B Titanium คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 32 กว้างจากซ้าย-ขวา 139 mm
ราคา 9,300 บาท Promotionลดราคาเหลือ 6,500 baht(NEW)


RODENSTOCK Perfection R8005C Titanium คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 54-17-140 เลนส์สูง 33 กว้างจากซ้าย-ขวา 136 mm
ราคา Call บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


RODENSTOCK R5287D คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 55-19-145 เลนส์สูง 41 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 7,000 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,900 baht(NEW)


RODENSTOCK R7013C คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 54-18-140 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 7,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 5,300 baht(NEW)


RODENSTOCK R7013D คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 54-18-140 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 7,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 5,300 baht(NEW)


RODENSTOCK R7013B คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 54-18-140 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 7,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 5,300 baht(NEW)


RODENSTOCK R7013A คุณภาพGerman เบามาก สัดส่วน 54-18-140 เลนส์สูง 39 กว้างจากซ้าย-ขวา 133 mm
ราคา 7,600 บาท Promotionลดราคาเหลือ 5,300 baht(NEW)

Mono Design BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)


Mono Design MO158C01 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-20-140 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา129 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,500 baht(new)


Mono Design MO158C06 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-20-140 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา129 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,500 baht(new)


Mono Design MO167C09 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 52-20-145 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา136 mm
ราคา 6,500 บาท Promotionลดราคาเหลือ 4,500 baht(new)


Mono Design MO139A1 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 48-20-140 เลนส์สูง41 กว้างจากซ้าย-ขวา134 mm
ราคา 7,200 บาท Promotionลดราคาเหลือ 5,000 baht(new)


Mono Design MO155A1 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 48-21-140 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา132 mm
ราคา 7,200 บาท Promotionลดราคาเหลือ 5,000 baht(new)


Mono Design MO156A24 เบามาก คุณภาพBrandName สัดส่วน 47-21-140 เลนส์สูง40 กว้างจากซ้าย-ขวา131 mm
ราคา 7,200 บาท Promotionลดราคาเหลือ 5,000 baht(new)

PaulHueman BRAND ORIGINALแท้: ราคาเฉพาะกรอบแว่นพร้อมกล่อง+ผ้าmicrofibre(ไม่รวมเลนส์ครับ)

PaulHueman PHF735DC5 คุณภาพBrandName สัดส่วน 46-22-140 เลนส์สูง 40 กว้างจากซ้าย-ขวา 126 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


PaulHueman PHF996AC4-1 คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-18-143 เลนส์สูง 42 กว้างจากซ้าย-ขวา 130 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


PaulHueman PHF996AC4-2 คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-18-143 เลนส์สูง 42 กว้างจากซ้าย-ขวา 130 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


PaulHueman PHF757DC8 คุณภาพBrandName สัดส่วน 48-19-138 เลนส์สูง 43 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


PaulHueman PHF757DC4 คุณภาพBrandName สัดส่วน 48-19-138 เลนส์สูง 43 กว้างจากซ้าย-ขวา 131 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


PaulHueman PHF513AC6 คุณภาพBrandName สัดส่วน 49-18-143 เลนส์สูง 38 กว้างจากซ้าย-ขวา 126 mm
ราคา CALL บาท Promotionลดราคาเหลือ CALL baht(NEW)


Show room